1

Asiakaspalvelu Pohjoismaissa 2022

2022-02-09 Gustav Tranback
 
 

Kundo on jälleen selvittänyt asiakaspalvelualan trendit ja haasteet, hankkinut tietoa alan muutoksia ja kartoittanut, millaisia asioita asiakaspalvelun parissa työskentelevät pitävät tärkeinä. Pyrimme muodostamaan tilanteesta mahdollisimman laajan ja totuudenmukaisen kuvan tarkastelemalla tuttuun tapaan koko Pohjolaa.

Selvitimme muun muassa

  • mitä yhteydenottokanavia asiakkaat tavallisimmin käyttävät
  • millaisia järjestelmiä asiakaspalvelut käyttävät
  • miten alalla hyödynnetään tekoälytekniikoita
  • miten asiakastyytyväisyys määritellään asiakaspalvelussa ja miten siihen suhtaudutaan
  • mikä rooli ja asema asiakaspalvelulla on organisaatiossa
  • miten työt jakautuvat toimiston ja etätyöpisteen välillä
  • miltä pohjoismaisen asiakaspalvelun tulevaisuus näyttää.

Mukavia lukuhetkiä!

 
 
 
2022-02-09 Gustav Tranback