Asiakaspalvelu Pohjoismaissa 2023

Gustav Tranback

Gustav Tranback

Meillä Kundolla on aihetta ylpeyteen, sillä tämä asiakaspalvelualaa luotaava kattava raportti julkaistaan nyt seitsemättä vuotta peräkkäin. Halusimme tuttuun tapaan selvittää, mitkä trendit ja haasteet alalla vallitsevat, miten toimiala kehittyy ja miten asiakaspalvelua priorisoidaan ja arvostetaan organisaatioissa. Olemme saaneet vastaukset näihin ja moniin muihin kysymyksiin Pohjoismaissa toimivien asiakaspalvelualan ammattilaisten avustuksella.

Selvitimme muun muassa:

  • Mitä yhteydenottokanavia asiakkaat tavallisimmin käyttävät
  • Millaisia järjestelmiä asiakaspalvelut käyttävät
  • Miten alalla hyödynnetään tekoälytekniikoita
  • Miten asiakastyytyväisyys määritellään asiakaspalvelussa ja miten siihen suhtaudutaan
  • Mikä rooli ja asema asiakaspalvelulla on organisaatiossa
  • Miten työt jakautuvat toimiston ja etätyöpisteen välillä
  • Miltä pohjoismaisen asiakaspalvelun tulevaisuus näyttää.

Mukavia lukuhetkiä!